Skip to main content

Politica de confidentialitate

Generalități

 

Utilizarea paginii noastre de Internet este posibilă, de regulă, și fără indicarea datelor cu caracter personal.

În măsura în care sunt colectate de către noi date cu caracter personal (de exemplu nume, adresă sau adrese de poștă electronică), acest lucru se realizează întotdeauna pe bază voluntară.

 În plus, colectăm informații privind navigarea. Acestea sunt date despre calculatorul și vizita dumneavoastră pe pagina noastră de Internet, în special adresa IP, locația dumneavoastră, browserul pe care îl utilizați, pagina de origine, durata vizitei dumneavoastră și paginile pe care le-ați deschis. Pe lângă alte tipuri de utilizare menționate în această declarație de confidențialitate, folosim informații personale pentru a îmbunătăți experiența dumneavoastră de navigare personalizând paginile de Internet și îmbunătățind serviciul de conectare. 

Fișiere jurnal ale serverului

Furnizorul (respectiv furnizorul său de spațiu web) colectează date despre fiecare acces la ofertă (așa-numitele fișiere jurnal ale serverului).

Datele de acces cuprind: Numele paginii de Internet accesate, fișierul, data și ora accesării, volumul de date transferate, notificarea accesării cu succes, tipul și versiunea browserului, sistemul de operare al utilizatorului, adresa URL de referință (pagina anterior vizitată), adresa IP și furnizorul solicitant.

Furnizorul utilizează datele din jurnal numai pentru evaluări statistice în scopul operării, securității și optimizării ofertei. Cu toate acestea, furnizorul își rezervă dreptul de a revizui ulterior datele din jurnal dacă, pe baza unor dovezi concrete, există suspiciunea legitimă de utilizare ilegală.

Ștergerea datelor și durata de stocare

Datele personale ale persoanei vizate vor fi șterse sau blocate de îndată ce scopul stocării a fost atins. În plus, o astfel de stocare poate fi realizată atunci când acest lucru a fost prevăzut de legiuitorul european sau național în ordonanțe, legi sau alte reglementări la care este supusă persoana responsabilă. Blocarea sau ștergerea datelor se realizează și atunci când expiră o perioadă de stocare prevăzută de standardele menționate, cu excepția cazului în care este necesară stocarea ulterioară a datelor pentru încheierea unui contract sau pentru îndeplinirea unui contract.

Fișiere cookie

Fișierele cookie sunt fișiere mici care permit stocarea informațiilor specifice legate de dispozitive pe dispozitivul de acces al utilizatorilor (calculatoare, telefoane inteligente și așa mai departe). Acestea servesc la facilitarea utilizării paginilor de Internet și, prin urmare, utilizatorilor (de exemplu prin stocarea datelor de conectare). Pe de altă parte, acestea servesc la înregistrarea datelor statistice privind utilizarea paginii de Internet și la analizarea acesteia în scopul îmbunătățirii ofertei. Utilizatorii pot influența modul de utilizare a fișierelor cookie. Majoritatea browserelor au opțiunea de a restricționa sau de a împiedica complet stocarea fișierelor cookie. Cu toate acestea, se atrage atenție asupra faptului că utilizarea și, în special, confortul în utilizare sunt limitate fără fișierele cookie.

Puteți administra multe fișiere cookie de publicitate online de la companii prin pagina din UE http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/.

Ce sunt cookiurile

 

Google Analytics

Această ofertă utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web furnizat de Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Google Analytics folosește așa-numitele fișiere cookie, fișiere text stocate pe computerele utilizatorilor și care permit o analiză a utilizării paginii de către aceștia. Informațiile generate de fișierul cookie despre utilizarea acestei pagini de către utilizatori sunt de obicei transmise la un server Google din SUA și stocate acolo.

În cazul activării anonimizării adresei IP pe acest site web, adresa IP a utilizatorilor Google va fi prescurtată în prealabil în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state semnatare ale Acordului privind Spațiul Economic European. Numai în cazuri excepționale, adresa IP completă va fi trimisă către un server Google din SUA și prescurtată acolo. Anonimizarea IP este activă pe această pagină de Internet. În numele operatorului acestei pagini, Google va utiliza aceste informații pentru a evalua utilizarea de către utilizatori a paginii de Internet, pentru a întocmi rapoarte privind activitatea paginii și pentru a furniza operatorului paginii alte servicii legate de activitatea paginii și de utilizarea internetului.

Adresa IP transmisă de browserul dumneavoastră ca parte a serviciului Google Analytics nu va fi compilată cu alte date de la Google. Utilizatorii pot împiedica stocarea fișierelor cookie prin setarea corespunzătoare a browserului; Cu toate acestea, această ofertă notifică utilizatorilor că este posibil să nu poată utiliza în întregime toate funcțiile acestui site. În plus, utilizatorii pot împiedica colectarea datelor generate de fișierul cookie și care se referă la utilizarea paginii de Internet (inclusiv adresa dumneavoastră IP) de către Google, precum și prelucrarea acestor date de către Google, descărcând și instalând extensia de browser disponibilă la adresa următoare: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Ca o alternativă la extensia de browser sau în browserele de pe dispozitivele mobile, faceți clic pe acest link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en pentru a împiedica pe viitoare colectarea de date de către Google Analytics în cadrul acestui site. În acest caz, pe dispozitiv este stocat un fișier cookie opțional. Dacă vă ștergeți fișierele cookie, trebuie să faceți clic pe acest link din nou.